Digitalni podpis PDF datoteke

Posredujte PDF datoteko. Sistem jo bo digitalno podpisal s posredovanim certifikatom.

POZOR!!! Za digitalni podpis je potrebno vaš certifikat prenesti in uporabiti na strežniku.
Podjetje ARHIM d.o.o. izjavlja, da se certifikati in gesla ne shranjujejo v sistemu, ne
podaja pa nobenih zagotovil ali prevzema odgovornosti glede varnosti posredovanih podatkov.

">