LIDAR višinski podatki

Vpišite koordinate D-96. Mreža je sestavljena iz točk na razdalji 5m.
Prenesejo se točke v oddaljenosti +- 30m id izhodišča (kvadrat 60x60m).


Vir podatkov:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Digitalni model višin, DMV0050 2009-2011